Aktualności

29 stycznia 2020 15:30 | Aktualności

Informacja dla rolników

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odpady powstające z działalności rolniczej nie są odpadami komunalnymi. We włanym zakresie należy gospodarować odpadami takimi jak: sznurki, folie po kiszonkach i tunelach, worki po nawozach, opony od przyczep i innych maszyn rolniczych oraz inne odpady pochodzące z działalności rolniczej. Odpady te należy dostarczyć do podmiotów, które posiadają zezwolenie na ich zbieranie lub przetwarzanie.

Powstające w gospodarstwach rolnych odpady można za odpłatnością dostarczyć do:

1) TOTAL-CHEM Sp. z o. o.,
 ul. Węglowa 13, 44-245 Żory
 tel. 692-477-232

Ponadto, zużyte opony rolnicze można oddać w punktach świadczących wymianę takich opon. Zgodnie z przepisami to na wytwórcy odpadów w ramach świadczenia usługi wymiany spoczywa obowiązek ich prawidłowego zagospodarowania.

Przeczytano: 304 razy. Wydrukuj|Do góry

Realizacja: IDcom.pl