Komunikaty

15 czerwca 2018 22:53 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia (8)

RGK.GG.6845.33.2018 Przeznacza się do wynajęcia w trybie bezprzetargowym pomieszczenie gospodarcze Nr 12 o powierzchni użytkowej 5,79 m², znajdujące się w budynku gospodarczym usytuowanym na nieruchomości położonej w miejscowości Wędzina przy ul. Lompy. Treść ogłoszenia RGK.GG.6845.34.2018 Przeznacza...

czytaj więcej »

15 czerwca 2018 22:53 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia (7)

RGK.GG.6845.29.2018 Przeznacza się do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym grunt pod garażem o powierzchni15,00 m²oraz grunt pod pomieszczeniem gospodarczym (szopą) o powierzchni12,00 m², stanowiący część nieruchomości położonej w miejscowości Ciasna przy ul. Zjednoczenia. Treść...

czytaj więcej »

15 czerwca 2018 22:52 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia (6)

RGK.GG.6845.25.2018 Przeznacza się do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym powierzchnię 15,00 m² gruntu pod garażem blaszanym jednostanowiskowym nietrwale z gruntem związanym. Grunt stanowi część nieruchomości położonej w miejscowości Zborowskie przy ul. Myśliwskiej 1. Treść...

czytaj więcej »

15 czerwca 2018 22:52 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia (5)

RGK.GG.6845.21.2018 Przeznacza się do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym grunt pod garażem o powierzchni 15,00 m² oraz grunt z wykorzystaniem na ogródek przydomowy o powierzchni 161,00 m², stanowiący część nieruchomości położonej w miejscowości Ciasna przy ul. Księdza...

czytaj więcej »

15 czerwca 2018 22:51 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia (4)

RGK.GG.6845.17.2018 Przeznacza się do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym grunt pod pomieszczeniem gospodarczym (szopą) o powierzchni 7,20 m² oraz grunt z wykorzystaniem na ogródek przydomowy o powierzchni 88,48 m², stanowiący część nieruchomości położonej w miejscowości...

czytaj więcej »

15 czerwca 2018 22:50 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia (3)

RGK.GG.6845.13.2018 Przeznacza się do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym grunt pod pomieszczeniem gospodarczym (szopą) o powierzchni 6,00 m² oraz grunt z wykorzystaniem na ogródek przydomowy o powierzchni 91,58 m², stanowiący część nieruchomości położonej w miejscowości...

czytaj więcej »

15 czerwca 2018 22:50 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia (2)

RGK.GG.6845.9.2018 Przeznacza się do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym grunt pod pomieszczeniem gospodarczym (szopą) o powierzchni 4,00 m² oraz grunt z wykorzystaniem na ogródek przydomowy o powierzchni 88,00 m², stanowiący część nieruchomości położonej w miejscowości...

czytaj więcej »

15 czerwca 2018 22:49 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia (1)

RGK.GG.6845.5.2018 Przeznacza się do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym powierzchni 22,00 m² gruntu pod kontenery na odzież używaną. Przedmiotowy grunt usytuowany jest na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Ciasna, położonych w miejscowościach: Ciasna, Zborowskie, Jeżowa,...

czytaj więcej »

16 maja 2018 08:51 | Komunikaty

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu opisu inwentaryzacyjnego

Wójt Gminy Ciasna, działając na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 ze zm.) informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu poprzez wywieszenie...

czytaj więcej »

08 maja 2018 14:29 | Komunikaty

Konsultacje projektu uchwały - nadanie nazw ulicom w sołectwie Glinica

ZARZĄDZENIE NR RSO.SE.0050.55.2018 Wójta Gminy Ciasna z dnia 7 maja 2018r. w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi, projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Glinica w gminie Ciasna. Załączniki: Treść zarządzenia i projekt uchwały...

czytaj więcej »

Realizacja: IDcom-jst.pl