Komunikaty

20 kwietnia 2018 10:26 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość zabudowaną murowanym 1-kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 186,00 m². Stan techniczny budynku wymaga remontu generalnego. Przedmiotowa...

czytaj więcej »

29 marca 2018 13:53 | Komunikaty

Ogłoszenie dot. zbycia płyt drogowych

Gmina Ciasna ogłasza przetarg na zbycie płyt drogowych z terenów Gminy Ciasna. Przedmiotem sprzedaży są 132 sztuki płyt w cenie wywoławczej 50 zł netto za 1 sztukę. Data zakończenia sprzedaży 3.04.2018 r. o godz. 10:00. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy, Ciasna ul. Nowa...

czytaj więcej »

22 marca 2018 15:17 | Komunikaty

Ogłoszenie dotyczące zbycia drewna

Gmina Ciasna ogłasza zbycie drewna pochodzącego z usunięcia drzew w terenów gminy Ciasna. Przedmiotem sprzedaży jest drewno opałowe w ilości 33 m3 w cenie 60,00 zł netto za 1 m3. Termin zakończenia sprzedaży 27.03.2018 r. o godz. 10:00.

czytaj więcej »

13 marca 2018 09:49 | Komunikaty

Konsultacje projektu uchwały - podział na obwody głosowania

ZARZĄDZENIE NR RSO.SE.0050.32.2018 Wójta Gminy Ciasna z dnia 12.03.2018r. w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Ciasna na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji...

czytaj więcej »

06 marca 2018 08:16 | Komunikaty

Konsultacje projektu uchwały - podział na okręgi wyborcze

ZARZĄDZENIE NR RSO.SE.0050.29.2018 Wójta Gminy Ciasna z dnia 05.03.2018r. w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Ciasna na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Ciasna Załączniki: Treść zarządzenia...

czytaj więcej »

01 marca 2018 13:44 | Komunikaty

Ogłoszenie dotyczące zbycia drewna opałowego

Gmina Ciasna ogłasza zbycie drewna pochodzącego z usunięcia drzew w terenów gminy Ciasna. Przedmiotem sprzedaży jest drewno opałowe w ilości 33 m3 w cenie 60,00 zł netto za 1 m3. Termin zakończenia sprzedaży 6.03.2018 r. o godz. 9:00.

czytaj więcej »

23 lutego 2018 15:12 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Glinicy Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Ciasna, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczoną geodezyjnie jako działka Nr 122 z k.m. 1 Glinica o pow. 0,7460 ha, zapisaną...

czytaj więcej »

09 lutego 2018 16:09 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany Przeznacza się do zbycia w drodze zamiany nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w Glinicy, oznaczoną geodezyjnie jako działka Nr 195/8 o powierzchni 0,3304 ha z k.m. 9 obrębu Glinica. Nieruchomość stanowi własność Gminy...

czytaj więcej »

06 lutego 2018 12:25 | Komunikaty

Konsultacje projektu uchwały - dotacja dla niepublicznego przedszkola

ZARZĄDZENIE NR RSO.SE.0050.16.2018 Wójta Gminy Ciasna z dnia 06.02.2018 r. w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Ciasna oraz...

czytaj więcej »

31 stycznia 2018 09:08 | Komunikaty

Konsultacje projektu uchwały - nadanie nazwy ulicy w miejscowości Glinica

ZARZĄDZENIE NR RSO.SE.0050.12.2018 Wójta Gminy Ciasnaz dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi, projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Glinica w gminie Ciasna. Załączniki: Treść zarządzenia i projekt...

czytaj więcej »

Realizacja: IDcom-jst.pl