Komunikaty

23 lutego 2018 15:12 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Glinicy Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Ciasna, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczoną geodezyjnie jako działka Nr 122 z k.m. 1 Glinica o pow. 0,7460 ha, zapisaną...

czytaj więcej »

09 lutego 2018 16:09 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany Przeznacza się do zbycia w drodze zamiany nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w Glinicy, oznaczoną geodezyjnie jako działka Nr 195/8 o powierzchni 0,3304 ha z k.m. 9 obrębu Glinica. Nieruchomość stanowi własność Gminy...

czytaj więcej »

06 lutego 2018 12:25 | Komunikaty

Konsultacje projektu uchwały - dotacja dla niepublicznego przedszkola

ZARZĄDZENIE NR RSO.SE.0050.16.2018 Wójta Gminy Ciasna z dnia 06.02.2018 r. w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Ciasna oraz...

czytaj więcej »

31 stycznia 2018 09:08 | Komunikaty

Konsultacje projektu uchwały - nadanie nazwy ulicy w miejscowości Glinica

ZARZĄDZENIE NR RSO.SE.0050.12.2018 Wójta Gminy Ciasnaz dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi, projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Glinica w gminie Ciasna. Załączniki: Treść zarządzenia i projekt...

czytaj więcej »

31 stycznia 2018 09:06 | Komunikaty

Konsultacje projektu uchwały - nadanie nazwy ulicy w miejscowości Sieraków Śląski

ZARZĄDZENIE NR RSO.SE.0050.11.2018 Wójta Gminy Ciasna z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi, projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sieraków Śląski w gminie Ciasna. Załączniki: Treść...

czytaj więcej »

19 stycznia 2018 11:30 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia

Przeznacza się do wydzierżawienia na cele rolne, w trybie bezprzetargowym powierzchnię 0,4000 ha[RIVa] stanowiącą część nieruchomości położonej w Wędzinie, oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 248/122 z k.m. 4 obrębu Wędzina. Przeznaczona do wydzierżawienia część nieruchomości nie...

czytaj więcej »

01 grudnia 2017 15:20 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do użyczenia i wydzierżawienia

Przeznacza się do użyczenia na działalność statutową Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciasnej, pomieszczenie o powierzchni użytkowej 32,00 m² znajdujące się w budynku położonym w Sierakowie Śląskim przy Alei Parkowej 2. Budynek usytuowany jest na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie...

czytaj więcej »

07 listopada 2017 15:35 | Komunikaty

Konsultacje projektu uchwały - współpraca z organizacjami pożytku publicznego

ZARZĄDZENIE Nr RSO.SE.0050.182.2017 Wójta Gminy Ciasna z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy...

czytaj więcej »

04 sierpnia 2017 11:39 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargów ustnych nieograniczonych Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości położone w Ciasnej, stanowiące własność Gminy Ciasna, oznaczone geodezyjnie jako działki: - Nr...

czytaj więcej »

30 czerwca 2017 15:36 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia Przeznacza się do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym powierzchnię 24,00 m² gruntu na posadowienie garażu nietrwale z gruntem związanego. Grunt stanowi część nieruchomości położonej w miejscowości Wędzina przy ul. Lompy. Przedmiotowa...

czytaj więcej »

Realizacja: IDcom-jst.pl