Komunikaty

31 stycznia 2018 09:06 | Komunikaty

Konsultacje projektu uchwały - nadanie nazwy ulicy w miejscowości Sieraków Śląski

ZARZĄDZENIE NR RSO.SE.0050.11.2018 Wójta Gminy Ciasna z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi, projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sieraków Śląski w gminie Ciasna. Załączniki: Treść...

czytaj więcej »

19 stycznia 2018 11:30 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia

Przeznacza się do wydzierżawienia na cele rolne, w trybie bezprzetargowym powierzchnię 0,4000 ha[RIVa] stanowiącą część nieruchomości położonej w Wędzinie, oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 248/122 z k.m. 4 obrębu Wędzina. Przeznaczona do wydzierżawienia część nieruchomości nie...

czytaj więcej »

01 grudnia 2017 15:20 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do użyczenia i wydzierżawienia

Przeznacza się do użyczenia na działalność statutową Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciasnej, pomieszczenie o powierzchni użytkowej 32,00 m² znajdujące się w budynku położonym w Sierakowie Śląskim przy Alei Parkowej 2. Budynek usytuowany jest na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie...

czytaj więcej »

07 listopada 2017 15:35 | Komunikaty

Konsultacje projektu uchwały - współpraca z organizacjami pożytku publicznego

ZARZĄDZENIE Nr RSO.SE.0050.182.2017 Wójta Gminy Ciasna z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy...

czytaj więcej »

04 sierpnia 2017 11:39 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargów ustnych nieograniczonych Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości położone w Ciasnej, stanowiące własność Gminy Ciasna, oznaczone geodezyjnie jako działki: - Nr...

czytaj więcej »

30 czerwca 2017 15:36 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia Przeznacza się do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym powierzchnię 24,00 m² gruntu na posadowienie garażu nietrwale z gruntem związanego. Grunt stanowi część nieruchomości położonej w miejscowości Wędzina przy ul. Lompy. Przedmiotowa...

czytaj więcej »

02 czerwca 2017 15:34 | Komunikaty

Ogłoszenie dotyczące zbycia drewna

Gmina Ciasna ogłasza zbycie drewna pochodzącego z usunięcia drzew w terenów gminy Ciasna. Przedmiotem sprzedaży jest dąb tartaczny w ilości 25 m3 w cenie 396,00 zł netto za 1 m3. Załączniki: Treść ogłoszenia [47.59 KB]

czytaj więcej »

02 czerwca 2017 15:26 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Przeznacza się do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość niezabudowaną, położoną w Sierakowie Śląskim przy ul. Szkolnej. Nieruchomość stanowi własność Gminy Ciasna,...

czytaj więcej »

12 maja 2017 14:17 | Komunikaty

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

1. Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w Sierakowie Śl. Przeznacza się do wydzierżawienia na cele rolne, w trybie bezprzetargowym nieruchomość położoną w Sierakowie Śląskim, oznaczoną geodezyjnie jako działka Nr 884/237 z k.m. 2 obrębu Sieraków o powierzchni 0,5000...

czytaj więcej »

10 maja 2017 15:04 | Komunikaty

Konsultacje projektu uchwały - Program Rewitalizacji Gminy

Zarządzenie Nr RSO.SE. 0050.64.2017 Wójta Gminy Ciasna z dnia 10.05.2017 r. w sprawie ustalenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi, podmiotami gospodarczymi oraz mieszkańcami Gminy Ciasna dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ciasna na lata...

czytaj więcej »

Realizacja: IDcom-jst.pl