Komunikaty

24 listopada 2016 14:17 | Komunikaty

Petycja do Urzędu Gminy

Treść petycji: "Do Kierownika Jednostki Samorządu Terytorialnego PETYCJA Petycja do Kierownika Jednostki Samorządu Terytorialnego o umieszczenie na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony WWW.KOMASOWANI.PL ( http://komasowani.pl/...

czytaj więcej »

10 listopada 2016 12:42 | Komunikaty

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości

Wójt Gminy Ciasna podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, położonych w Glinicy przy ul. Asfaltowej oraz w Ciasnej przy ul. Leśnej. Załączniki: Treść ogłoszenia [17.92 KB] ...

czytaj więcej »

04 listopada 2016 10:33 | Komunikaty

Konsultacje projektu uchwały - współpraca z OPP

ZARZĄDZENIE Nr RSO.SE.0050.177.2016 Wójta Gminy Ciasna z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy...

czytaj więcej »

12 września 2016 14:30 | Komunikaty

Konsultacje projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR RSO.SE.0050.145.2016 Wójta Gminy Ciasna z dnia 09.09.2016 r. w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/159/2016 Rady Gminy w Ciasnej z dnia 29 lipca 2016 roku dot. określenia wzoru deklaracji...

czytaj więcej »

09 września 2016 13:00 | Komunikaty

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości

Wójt Gminy Ciasna podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w Panoszowie z przeznaczeniem na cele rolne i Zborowskiem z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.

czytaj więcej »

29 lipca 2016 12:13 | Komunikaty

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Przeznacza się do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym powierzchnię 15m2 gruntu pod garażem blaszanym, jednostanowiskowym, nietrwale związanym z gruntem, stanowiący część nieruchomości położonej w miejscowości Ciasna przy ul. Leśnej Załączniki: Treść ogłoszenia [33.26 KB] ...

czytaj więcej »

22 lipca 2016 08:16 | Komunikaty

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości

Wójt Gminy Ciasna podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych pod usługi położonych w Ciasnej, nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową położonej w Glinicy oraz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Panoszowie. Załączniki:  Treść...

czytaj więcej »

21 lipca 2016 14:52 | Komunikaty

Konsultacje projektu uchwały - wynagrodzenie nauczycieli

ZARZĄDZENIE NR RSO.SE.0050.122.2016 Wójta Gminy Ciasna z dnia 21.07.2016 r. w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem...

czytaj więcej »

21 lipca 2016 13:07 | Komunikaty

Konsultacje projektu uchwały - okręgi wyborcze

ZARZĄDZENIE NR RSO.SE.0050.123.2016 Wójta Gminy Ciasna z dnia 21.07.2016r. w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Ciasna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych...

czytaj więcej »

21 lipca 2016 10:50 | Komunikaty

Konsultacje projektu uchwały - nadanie nazwy ulicy w Wędzinie

ZARZĄDZENIE NR RSO.SE.0050.121.2016 Wójta Gminy Ciasna z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi, projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wędzina gminie Ciasna. Załączniki: Treść zarządzenia [33.17...

czytaj więcej »

Realizacja: IDcom-jst.pl