Komunikaty

25 marca 2016 12:06 | Komunikaty

Informacja o wywieszeniu wykazów

Wójt Gminy Ciasna podaje do wiadomości informację o wywieszeniu wykazów nieruchomości położonych w Ciasnej i w Molnej, przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne. Załączniki: Treść ogłoszenia [12.69 KB]

czytaj więcej »

29 stycznia 2016 14:08 | Komunikaty

Informacja o wywieszeniu wykazów

Wójt Gminy Ciasna podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu wykazów nieruchomości położonych w Sierakowie Śląskim przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

czytaj więcej »

18 grudnia 2015 12:33 | Komunikaty

Konsultacje projektu uchwały zmieniającej - nadanie nazwy ulicom

ZARZĄDZENIE NR RSO.SE.0050.244.2015 Wójta Gminy Ciasna z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi, projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/103/2015 Rady Gminy Ciasna z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości...

czytaj więcej »

14 grudnia 2015 15:27 | Komunikaty

Konsultacje projektu uchwały - dotacje dla przedszkoli niepublicznych

Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.242.2015 Wójta Gminy Ciasna z dnia 14.12.2015 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Ciasna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania...

czytaj więcej »

03 grudnia 2015 21:35 | Komunikaty

Konsultacje projektu uchwały - przyznawanie i ustalanie odpłatności za usługi opiekuńcze

Przyznawanie i ustalanie odpłatności za usługi opiekuńcze Załączniki Treść zarządzenia, Formularz konsultacji, Projekt uchwały

czytaj więcej »

20 listopada 2015 14:07 | Komunikaty

Informacja o wywieszeniu wykazów

Wójt Gminy Ciasna podaje do poblicznej wiadomości informację o wywieszeniu wykazów nieruchomości położonych w Ciasnej i w Molnej przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym. Załączniki Treść ogłoszenia

czytaj więcej »

19 listopada 2015 13:42 | Komunikaty

Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022

Zarząd Województwa Śląskiego informuje o przystąpieniu do opracowania projektu "Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022. Załączniki Treść informacji

czytaj więcej »

19 listopada 2015 13:32 | Komunikaty

Konsultacje projektów uchwał - odbiór odpadów

ZARZĄDZENIE NR RSO.SE.0050.227.2015 Wójta Gminy Ciasna z dnia 18.11.2015 r. w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...

czytaj więcej »

18 listopada 2015 14:12 | Komunikaty

Konsultacje projektu uchwały - współpraca z organizacjami pożytku publicznego

Zarządzenie nr RSO.SE.0050.226.2015 Wójta Gminy Ciasna z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy...

czytaj więcej »

12 listopada 2015 12:37 | Komunikaty

Ogłoszenie dotyczące zbycia urządzeń z demontażu stacji uzdatniania wody

Gmina Ciasna ogłasza zbycie urządzeń z demontażu stacji uzdatniania wody w Ciasnej. Cena wywoławcza 0,50 zł (netto) za 1 kg. Termin zakończenia sprzedaży 13 listopada 2015r. godz. 13:00. Miejsce składania ofert: siedziba Urzędu Gminy Ciasna, Ciasna ul. Nowa 1a - sekretariat

czytaj więcej »

Realizacja: IDcom-jst.pl