Komunikaty

10 stycznia 2020 12:35 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i wynajmu

RGK.GG.6845.23.2019 WYKAZ Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia Przeznacza się do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym powierzchnię 15,00 m² gruntu pod garażem blaszanym jednostanowiskowym nietrwale z gruntem związanym. Grunt stanowi część nieruchomości położonej w miejscowości...

czytaj więcej »

22 listopada 2019 12:14 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i wydzierżawienia

RGK.GG.6840.10.2019 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Ciasna, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczoną geodezyjnie jako działka...

czytaj więcej »

24 października 2019 13:32 | Komunikaty

Konsultacje projektu uchwały - Fontanny

ZARZĄDZENIE NR RSO.SE.0050.151.2019 Wójta Gminy Ciasna z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji projektu uchwały w spraw

czytaj więcej »

07 czerwca 2019 09:46 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i wydzierżawienia

RGK.GG.6840.1.2019 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Zborowskie Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Ciasna, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczoną...

czytaj więcej »

05 czerwca 2019 08:21 | Komunikaty

Konsultacje projektu uchwały - nadanie nazwy ulicy w miejscowości Dzielna

ZARZĄDZENIE NR RSO.SE.0050.67.2019 Wójta Gminy Ciasna z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi, projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzielna w gminie Ciasna. Załączniki:

czytaj więcej »

10 maja 2019 14:44 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości

RGK.GG.6850.2.2019 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia Przeznacza się do użyczenia pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 72,83 m² znajdujące się w budynku położonym w Zborowskiem przy ul. Głównej 34. Budynek usytuowany jest na nieruchomości oznaczonej

czytaj więcej »

12 kwietnia 2019 12:58 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia

RGK.GG.6845.7.2019 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia Przeznacza się do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym powierzchnię 24,00 m² gruntu pod garażem blaszanym nietrwale z gruntem związanym, stanowiącego część nieruchomości położonej w miejscowości Panoszów...

czytaj więcej »

29 marca 2019 22:31 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości gruntowe niezabudowane w trybie przetargów ustnych nieograniczonych. Nieruchomości stanowią własność Gminy Ciasna, zapisane są w KW CZ1L/00055884/1,...

czytaj więcej »

08 marca 2019 21:54 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia Przeznacza się do wydzierżawienia na cele rolne, w trybie bezprzetargowym nieruchomość położoną w Sierakowie Śląskim, oznaczoną geodezyjnie jako działka Nr 884/237 z k.m. 2 obrębu...

czytaj więcej »

04 lutego 2019 19:22 | Komunikaty

Konsultacje projektu uchwały - przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.17.2019 Wójta Gminy Ciasna z dnia 04.02.2019 r. w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na ternie Gminy...

czytaj więcej »

Realizacja: IDcom-jst.pl