Komunikaty

04 lutego 2019 19:22 | Komunikaty

Konsultacje projektu uchwały - przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.17.2019 Wójta Gminy Ciasna z dnia 04.02.2019 r. w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na ternie Gminy...

czytaj więcej »

18 stycznia 2019 15:47 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i wydzierżawienia

6840.10.2018 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Ciasna, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczoną geodezyjnie jako działka...

czytaj więcej »

06 grudnia 2018 15:55 | Komunikaty

Koła Gospodyń Wiejskich

W związku z wejściem w życie ustawy o kołach gospodyń wiejskich Wójt Gminy Ciasna informuję, że istnieje możliwość zakładania i rejestracji kół gospodyń wiejskich. Koło takie podlega obowiązkowi wpisu do Rejestru prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji...

czytaj więcej »

22 listopada 2018 08:48 | Komunikaty

Konsultacje projektu uchwały - gospodarowanie odpadami

Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.213.2018 Wójta Gminy Ciasna z dnia 20.11.2018 w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Załączniki: ...

czytaj więcej »

16 listopada 2018 13:59 | Komunikaty

Konsultacje projektu uchwały - programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

ZARZĄDZENIE Nr RSO.SE.0050.209.2017 Wójta Gminy Ciasna z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy...

czytaj więcej »

16 listopada 2018 13:53 | Komunikaty

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Przeznacza się do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym powierzchnię 15,00 m² gruntu pod garażem blaszanym nietrwale z gruntem związanym, stanowiącego część nieruchomości położonej w miejscowości Ciasna przy ul. Zjednoczenia. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy...

czytaj więcej »

31 października 2018 12:55 | Komunikaty

Konsultacje projektu uchwały - wprowadzenia zmian w aglomeracji Sieraków Śląski

ZARZĄDZENIE NR RSO.SE.0050.199.2018 Wójta Gminy Ciasna z dnia 31 października 2018r. w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi, projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w aglomeracji Sieraków Śląski Załączniki: zarzadzenie.pdf [61.1...

czytaj więcej »

16 października 2018 12:56 | Komunikaty

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu na lata 2019-2028

Informujemy, że od dnia 12.10.2018r. w siedzibie Urzędu Gminy Ciasna, biuro nr 9, wyłożony został do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu na lata 2019-2028.

czytaj więcej »

27 września 2018 10:44 | Komunikaty

Konsultacje projektu uchwały - zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.179.2018 Wójta Gminy Ciasna z dnia 26.09.2018 r. w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciasna Załączniki: Treść zarządzenia i projekt uchwały [131.31 KB] ...

czytaj więcej »

21 września 2018 09:22 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia (45) Przeznacza się do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym powierzchnię 130,00 m² gruntu stanowiącego część nieruchomości położonej w miejscowości Ciasna z wykorzystaniem na ogródek przydomowy. Przedmiotowa nieruchomość...

czytaj więcej »

Realizacja: IDcom-jst.pl