Komunikaty

18 września 2020 14:29 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w Ciasnej i wydzierżawienia w Panoszowie

RGK.GG.6845.18.2020 Ciasna, dnia 11.09.2020 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia Przeznacza się do wynajęcia, w trybie bezprzetargowym część lokalu użytkowego o powierzchni 13,50 m², znajdującego się na piętrze w budynku wielofunkcyjnym w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia...

czytaj więcej »

28 sierpnia 2020 15:11 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia

Ciasna, dnia 24.08.2020r. RGK.GG.6840.4.2020 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych (Sierakó Śląski) Przeznacza się do sprzedaży nieru

czytaj więcej »

13 lipca 2020 21:53 | Komunikaty

Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

ZARZĄDZENIE Nr RSO.SE.0050.129.2020 Wójta Gminy Ciasna z dnia 13.07.2020 r. w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na...

czytaj więcej »

03 lipca 2020 16:56 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia

Ciasna, dnia 25.06.2020r. RGK.GG.6845.5.2020 WYKAZ Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w miejscowości Ciasna przy ul. Księdza Twardocha Przeznacza się do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym powierzchnię 15,00 m² gruntu na posadowienie garażu blaszanego jednostanowiskowego...

czytaj więcej »

17 kwietnia 2020 09:37 | Komunikaty

Konsultacje projektów uchwał dotyczących odpadów komunalnych, regulaminu utrzymania czystości, opieki nad zwierzętami

ZARZĄDZENIE Nr RSO.SE.0050.75.2020 Wójta Gminy Ciasna z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciasna

czytaj więcej »

13 marca 2020 19:00 | Komunikaty

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w Molnej i Zborowskiem

RGK.GG.6845.2.2020 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia Przeznacza się do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym powierzchnię 1,7800 ha (RIVb), stanowiącą część nieruchomości gruntowej położonej w Molnej. Przedmiotowa działka stanowi własność Gminy Ciasna, jest oznaczona...

czytaj więcej »

21 lutego 2020 13:59 | Komunikaty

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

RGK.GG.6845.1.2020 Ciasna, dnia 17.02.2020r. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia Przeznacza się do wydzierżawienia na cele rolne, w trybie bezprzetargowym, nieruchomość gruntową, stanowiącą w

czytaj więcej »

03 lutego 2020 16:10 | Komunikaty

Konsultacje projektu uchwały - nadanie nazwy ulicy w miejscowości Ciasna

ZARZĄDZENIE NR RSO.SE.0050.22.2020 Wójta Gminy Ciasna z dnia 29.01.2020r. w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi, projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciasna w gminie Ciasna. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r....

czytaj więcej »

10 stycznia 2020 12:35 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i wynajmu

RGK.GG.6845.23.2019 WYKAZ Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia Przeznacza się do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym powierzchnię 15,00 m² gruntu pod garażem blaszanym jednostanowiskowym nietrwale z gruntem związanym. Grunt stanowi część nieruchomości położonej w miejscowości...

czytaj więcej »

22 listopada 2019 12:14 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i wydzierżawienia

RGK.GG.6840.10.2019 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Ciasna, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczoną geodezyjnie jako działka...

czytaj więcej »

Realizacja: IDcom.pl