Gmina Ciasna
https://ciasna.pl

19 listopada 2015 13:32 | Komunikaty

Konsultacje projektów uchwał - odbiór odpadów

ZARZĄDZENIE NR RSO.SE.0050.227.2015 Wójta Gminy Ciasna z dnia 18.11.2015 r. w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3  projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Załączniki

Treść zarządzenia, projekt uchwały oraz formularz konsultacji
 
 

ZARZĄDZENIE NR RSO.SE.0050.228.2015 Wójta Gminy Ciasna z dnia 18.11.2015 r. w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3  projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Załączniki

Treść zarządzenia, projekt uchwały oraz formularz konsultacji