Komunikaty

31 marca 2017 13:27 | Komunikaty

Ogłoszenie dotyczące zbycia drewna

Gmina Ciasna, ul. Nowa 1A, 42-793 Ciasna ogłasza zbycie drewna pochodzącego z usunięcia drzew z terenów Gminy Ciasna.

Cena wywoławcza zgodnie z cennikiem detalicznym na drewno obowiązującym w Nadleśnictwie Lubliniec od 20.01 2017 r.:

1. dąb w ilości 20 m3                        w cenie 155,00 zł netto za 1m3

2. topola w ilości 63 m3                    w cenie 130,00 zł netto za 1m3

Drzewa można oglądać w godzinach urzędowania od 8:00 do 15:00 w dniu, po uprzednim zgłoszonym terminie do Urzędu Gminy pok. Nr 13, nr tel. 34 357 27 73 w Ciasnej.

Termin zakończenia sprzedaży 3 kwietnia 2017 r. o godz. 9:00.

Miejsce składania oferty: siedziba Urzędu Gminy Ciasna, ul. Nowa 1A, 42-793 Ciasna
– sekretariat.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność
do terminu otwarcia.

Przeczytano: 566 razy. Wydrukuj|Do góry

Realizacja: IDcom-jst.pl