Komunikaty

04 kwietnia 2017 14:49 | Komunikaty

Konsultacje projektu uchwały - nadanie nazwy ulicy

ZARZĄDZENIE NR RSO.SE.0050.52.2017 Wójta Gminy Ciasna z dnia 03 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi, projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciasna w gminie Ciasna.

Ustala się przeprowadzenie konsultacji w formie:

1) zamieszczenia projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciasna  
w gminie Ciasna na stronie internetowej Urzędu Gminy Ciasna www.ciasna.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ciasna www.ciasna.bipgmina.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciasna.

2) zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem drogi elektronicznej lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Ciasna.

2.Termin rozpoczęcia konsultacji o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 ustala się od dnia 05.04.2017r. do dnia 13.04.2017r..r.

3. Uwagi i opinie do uchwały, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, należy zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, na Sekretariat Urzędu Gminy ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna w godzinach od 730 do 1530  lub mailowo na adres: gmina@ciasna.pl w terminie od  05.04.2017r.  do 13.04.2017r.

Przeczytano: 607 razy. Wydrukuj|Do góry

Realizacja: IDcom-jst.pl