Komunikaty

10 maja 2017 15:04 | Komunikaty

Konsultacje projektu uchwały - Program Rewitalizacji Gminy

Zarządzenie Nr RSO.SE. 0050.64.2017 Wójta Gminy Ciasna z dnia 10.05.2017 r. w sprawie ustalenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi, podmiotami gospodarczymi oraz mieszkańcami Gminy Ciasna dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ciasna na lata 2017-2023

Przedmiotem konsultacji jest projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ciasna na lata 2017-2023, który następnie zostanie przyjęty stosowną uchwałą Rady Gminy Ciasna . Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ciasna stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.          

Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 10 maja 2017 roku a zakończenia na dzień  24 maj 2017 roku .

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:

- tradycyjnej – papierowej ,przekazywania opinii i uwag w formie listownej na adres Urzędu Gminy Ciasna w Ciasnej przy ul. Nowa 1a

- ankiety, wypełnionej na stronie internetowej Gminy Ciasna : http://ciasna.pl lub przesłanej na adres Urzędu Gminy Ciasna.

-        Ankiety dostępnej na stronie internetowej:

-        lub pobranie ankiety ze stron:

-        następnie wysłanie jej w wersji elektronicznej na adres: lpr@atgrooupsa.pl lub gmina@ciasna.pl

-        złożenie jej w wersji papierowej (osobiście, pocztą) na adres Urzędu Gminy w Ciasnej,

-        spotkań z mieszkańcami organizowanymi na terenie Gminy Ciasna .

Przeczytano: 811 razy. Wydrukuj|Do góry

Realizacja: IDcom-jst.pl