Komunikaty

12 maja 2017 14:17 | Komunikaty

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

1. Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w Sierakowie Śl.

Przeznacza się do wydzierżawienia na cele rolne, w trybie bezprzetargowym nieruchomość położoną w Sierakowie Śląskim, oznaczoną geodezyjnie jako działka

Nr 884/237 z k.m. 2 obrębu Sieraków o powierzchni 0,5000 ha. Nieruchomość stanowi użytek RV. Nie dopuszcza się zmiany sposobu użytkowania.

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy stanowi własność Gminy Ciasna, posiada urządzoną księgę wieczystą CZ1L/00057152/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lublińcu.

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się poza opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sieraków Śląski w gminie Ciasna, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Ciasna Nr XLVI/332/2006 z dnia 26.10.2006r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 153, poz. 4882).

Treść informacji

 

2. Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w Ciasnej

Przeznacza się do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym  grunt pod garażem o powierzchni 15,57 m², grunt pod pomieszczeniem gospodarczym (szopą) o powierzchni 5,43 m² oraz grunt z wykorzystaniem na ogródek przydomowy o powierzchni 75,52 m², stanowiący część nieruchomości położonej w miejscowości Ciasna przy ul. Księdza Twardocha 1.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Ciasna, jest oznaczona geodezyjnie jako  działka Nr 1004/101 z k.m. 4 obrębu Ciasna o pow. 0,2746 ha, zapisana w księdze wieczystej  Nr CZ1L/00008554/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy  w Lublińcu.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Ciasna  w gminie Ciasna, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy nr XXIV/167/2012 z dnia 29 czerwca 2012r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012r., poz. 3488) przedmiotowa nieruchomość jest położona na terenie oznaczonym na rysunku planu 4MW – zabudowa wielorodzinna.

Treść informacji

Przeczytano: 495 razy. Wydrukuj|Do góry

Realizacja: IDcom-jst.pl