Komunikaty

02 czerwca 2017 15:26 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Przeznacza się do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość  niezabudowaną, położoną w Sierakowie Śląskim przy ul. Szkolnej. Nieruchomość stanowi własność Gminy Ciasna, jest oznaczona geodezyjnie jako działka Nr 263/160 o pow. 0,1558 ha z k.m.  6 Sieraków, zapisana w KW CZ1L/00018677/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Przedmiotowa działka w kształcie trójkąta, częściowo ogrodzona, stanowi teren zieleni nieurządzonej. W bezpośrednim sąsiedztwie tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny usługowe, szkoła. Nieruchomość znajduje się w zasięgu sieci uzbrojenia terenu (sieć wodociągowa, kanalizacyjna i elektryczna).

Treść ogłoszenia


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Ciasna, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczoną geodezyjnie jako działka Nr 1057/39 z k.m. 1 Glinica o pow. 0,0877 ha, zapisaną w KW CZ1L/00048517/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Nieruchomość jest niezabudowana, stanowi teren zieleni niskiej w kształcie zbliżonym do prostokąta. Dostęp do drogi publicznej możliwy poprzez działki sąsiednie.

Treść ogłoszenia


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia

Przeznacza się do wynajęcia w trybie bezprzetargowym  pomieszczenie gospodarcze Nr 5 o powierzchni użytkowej 6,05 m², znajdujące się w budynku gospodarczym usytuowanym na nieruchomości położonej w miejscowości Wędzina przy ul. Lompy.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Ciasna, oznaczona jest geodezyjnie jako działka Nr 338/65 z k.m. 2 Wędzina  o pow. 0,1974 ha, zapisana w KW CZ1L/00034283/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu.

Treść ogłoszenia

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia


Przeznacza się do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym  grunt pod garażem o powierzchni 15,00 m², grunt pod pomieszczeniem gospodarczym (szopą) o powierzchni 3,00 m² oraz grunt z wykorzystaniem na ogródek przydomowy o powierzchni 78,00 m², stanowiący część nieruchomości położonej w miejscowości Ciasna przy ul. Księdza Twardocha 2.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Ciasna, jest oznaczona geodezyjnie jako  działka Nr 1003/101 z k.m. 4 obrębu Ciasna o pow. 0,2762 ha, zapisana w księdze wieczystej Nr CZ1L/00008554/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy  w Lublińcu.

Treść ogłoszenia

Przeczytano: 558 razy. Wydrukuj|Do góry

Realizacja: IDcom-jst.pl