Komunikaty

30 czerwca 2017 15:36 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Przeznacza się do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym powierzchnię 24,00 m² gruntu na posadowienie garażu nietrwale z gruntem związanego. Grunt stanowi część nieruchomości położonej w miejscowości Wędzina przy ul. Lompy. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Ciasna, oznaczona jest geodezyjnie jako działka Nr 338/65 z k.m. 2 Wędzina o pow. 0,1974 ha, zapisana w KW CZ1L/00034283/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu.

Treść ogłoszenia


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Przeznacza się do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym powierzchnię 92,10 m² z wykorzystaniem na ogródek przydomowy oraz powierzchnię 15,00 m² z przeznaczeniem na posadowienie garażu blaszanego jednostanowiskowego nietrwale z gruntem związanego, stanowiącego część nieruchomości położonej w miejscowości Ciasna przy ul. Księdza Twardocha 1.
Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Ciasna, jest oznaczona geodezyjnie jako działka Nr 1004/101 z k.m. 4 obrębu Ciasna o pow. 0,2746 ha, zapisana w księdze wieczystej Nr CZ1L/00008554/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu.

Treść ogłoszenia


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Przeznacza się do wydzierżawienia na cele rolne, w trybie bezprzetargowym nieruchomość położoną w Sierakowie Śląskim, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 534/4 z k.m. 8 Sieraków o pow. 0,0656 ha.
Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy stanowi własność Gminy Ciasna, posiada urządzoną księgę wieczystą CZ1L/00035058/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lublińcu.

Treść ogłoszenia


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Przeznacza się do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym powierzchnię 15,00 m² gruntu na posadowienie garażu blaszanego nietrwale z gruntem związanego, stanowiącego część nieruchomości położonej w miejscowości Panoszów przy ul. Ceramicznej. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Ciasna, jest oznaczona geodezyjnie jako działka Nr 549/186 z k.m. 3 obrębu Panoszów o pow. 0,5136 ha, zapisana w księdze wieczystej Nr CZ1L/00035415/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu.

Treść ogłoszenia


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Przeznacza się do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym powierzchnię 24,00 m² gruntu na posadowienie garażu blaszanego nietrwale z gruntem związanego, stanowiącego część nieruchomości położonej w miejscowości Panoszów przy ul. 1-go Maja 23. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Ciasna, jest oznaczona geodezyjnie jako działka Nr 485/163 z k.m. 1 obrębu Panoszów o pow. 0,1391 ha, zapisana w księdze wieczystej Nr CZ1L/00034284/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu.

Treść ogłoszenia


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Przeznacza się do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym grunt z wykorzystaniem na ogródek przydomowy o powierzchni 95,20 m², stanowiący część nieruchomości położonej w miejscowości Ciasna przy ul. Księdza Twardocha 1.
Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Ciasna, jest oznaczona geodezyjnie jako działka Nr 1004/101 z k.m. 4 obrębu Ciasna o pow. 0,2746 ha, zapisana w księdze wieczystej Nr CZ1L/00008554/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu.

Treść ogłoszenia

Przeczytano: 427 razy. Wydrukuj|Do góry

Realizacja: IDcom-jst.pl