Komunikaty

04 sierpnia 2017 11:39 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i wydzierżawienia

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargów ustnych nieograniczonych

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości położone w Ciasnej, stanowiące własność Gminy Ciasna, oznaczone geodezyjnie jako działki:
- Nr 1121/4 o powierzchni0,4696 haz k.m. 4 Ciasna,
- Nr 1122/4 o powierzchni0,4638 haz k.m. 4 Ciasna.
Nieruchomości zapisane są w KW CZ1L/00033992/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu.

Nieruchomości są niezabudowane, położone są w Ciasnej w pobliżu drogi krajowej Nr 11, łączącej miasto powiatowe Lubliniec z miastem powiatowym Olesno. W sąsiedztwie  nieruchomości znajduje się stacja paliw, tereny leśne, tereny mieszkaniowe. 

Treść ogłoszeniaWykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Przeznacza się do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym powierzchnię 11,25 m² gruntu pod istniejącym urządzeniem telekomunikacyjnym  w postaci szafy ONU, stanowiącego część nieruchomości położonej w Glinicy przy ul. Asfaltowej 6.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Ciasna, jest oznaczona geodezyjnie jako  działka Nr 534/54 z k.m. 1 obrębu Glinica  o pow. 0,1879 ha, zapisana w księdze wieczystej Nr CZ1L/00034069/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy  w Lublińcu.

Nieruchomość jest przeznaczona do wydzierżawienia na okres 3 lat z możliwością wypowiedzenia na trzy miesiące naprzód.

Treść ogłoszenia


 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Przeznacza się do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym powierzchnię 13,50 m² gruntu pod garażem blaszanym nietrwale z gruntem związanym,  stanowiącego część nieruchomości położonej w miejscowości Panoszów przy ul. 1-go Maja 21. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Ciasna, jest oznaczona geodezyjnie jako  działka Nr 486/163 z k.m. 1 obrębu Panoszów  o pow. 0,1638 ha, zapisana w księdze wieczystej Nr CZ1L/00034284/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy  w Lublińcu.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Panoszów w Gminie Ciasna, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/126/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012r., poz. 877) nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1MN- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Treść ogłoszenia

 


 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Przeznacza się do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym powierzchnię 15,00 m² gruntu na posadowienie garażu blaszanego nietrwale z gruntem związanego,  stanowiącego część nieruchomości położonej w miejscowości Panoszów przy ul. Ceramicznej. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Ciasna, jest oznaczona geodezyjnie jako  działka Nr 549/186 z k.m. 3 obrębu Panoszów  o pow. 0,5136 ha, zapisana w księdze wieczystej Nr CZ1L/00035415/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy  w Lublińcu.
Nieruchomość jest przeznaczona do wydzierżawienia na okres 3 lat z możliwością wypowiedzenia na trzy miesiące naprzód.
Dzierżawca przyjmuje na siebie obowiązek dopełnienia formalności wynikających z prawa budowlanego.

Treść ogłoszenia

 


 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Przeznacza się do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym powierzchnię 15,00 m² gruntu na posadowienie garażu blaszanego nietrwale z gruntem związanego,  stanowiącego część nieruchomości położonej w miejscowości Panoszów przy ul. Ceramicznej. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Ciasna, jest oznaczona geodezyjnie jako  działka Nr 549/186 z k.m. 3 obrębu Panoszów  o pow. 0,5136 ha, zapisana w księdze wieczystej Nr CZ1L/00035415/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy  w Lublińcu.
Nieruchomość jest przeznaczona do wydzierżawienia na okres 3 lat z możliwością wypowiedzenia na trzy miesiące naprzód.
Dzierżawca przyjmuje na siebie obowiązek dopełnienia formalności wynikających z prawa budowlanego.

Treść ogłoszenia

Przeczytano: 619 razy. Wydrukuj|Do góry

Realizacja: IDcom-jst.pl