Komunikaty

20 kwietnia 2018 10:26 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość zabudowaną murowanym 1-kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 186,00 m². Stan techniczny budynku wymaga remontu generalnego.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Wędzinie przy ul. Lompy, w pewnym oddaleniu od zabudowy. Działka w kształcie prostokąta, ogrodzona siatką. W bezpośrednim sąsiedztwie pola, las, rozproszona zabudowa mieszkaniowa.

Nieruchomość znajduje się w zasięgu sieci uzbrojenia terenu (sieć wodociągowa, elektroenergetyczna). 

Treść ogłoszenia

 


 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Przeznacza się do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Ciasna, położoną w Jeżowej, oznaczoną geodezyjnie jako działka Nr 517/17 o pow. 0,0253 ha z k.m. 4 obrębu Jeżowa. Nieruchomość zapisana jest w KW CZ1L/00000788/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. Stanowi teren zieleni urządzonej. Na nieruchomości zlokalizowany jest niewielki obiekt sakralny w kształcie krzyża. Sprzedaż nastąpi celem polepszenia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 496/17 z k.m. 4 obrębu Jeżowa o pow. 0,0624 ha, stanowiącej własność osób fizycznych.

W/w nieruchomości zlokalizowane są w Jeżowej przy ul. Asfaltowej.

Treść ogłoszeniaWykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

 

Przeznacza się do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym powierzchnię 360,00 m² gruntu z wykorzystaniem na ogródek przydomowy,  stanowiącego część nieruchomości położonej w miejscowości Zborowskie przy ul. Fabrycznej.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Ciasna, jest oznaczona geodezyjnie jako działka Nr 264/9 z k.m. 10 obrębu Zborowskie o pow. 0,1349 ha, zapisana w księdze wieczystej Nr CZ1L/00054047/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu.

Treść ogłoszenia

Przeczytano: 342 razy. Wydrukuj|Do góry

Realizacja: IDcom-jst.pl