Komunikaty

16 maja 2018 08:51 | Komunikaty

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu opisu inwentaryzacyjnego

Wójt Gminy Ciasna, działając na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 ze zm.) informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciasna przy ul. Nowej 1a na okres od 15.05.2018r. do 15.06.2018r. opisu inwentaryzacyjnego nieruchomości przeznaczonej do komunalizacji, stanowiącej ulicę Stasiową w Zborowskiem.

Przeczytano: 227 razy. Wydrukuj|Do góry

Realizacja: IDcom-jst.pl