Komunikaty

06 lipca 2018 11:00 | Komunikaty

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Ciasna, w trybie przetargu ustnego ograniczonego, oznaczoną geodezyjnie jako działka Nr 122 z k.m. 1 Glinica o pow. 0,7460 ha, zapisaną w KW CZ1L/00043884/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Nieruchomość jest niezabudowana, w kształcie foremnym zbliżonym do prostokąta. Ukształtowanie powierzchni działki niekorzystne – występują duże różnice wysokości terenu.

Przetarg jest ograniczony do osób uprawnionych do nabywania nieruchomości rolnych zgodnie 
z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2017r., poz. 2196 
ze zm.), które spełnią warunki określone w art. 6 w/w ustawy.

Przeczytano: 266 razy. Wydrukuj|Do góry

Realizacja: IDcom-jst.pl