Komunikaty

27 lipca 2018 14:55 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i zbycia w drodze zamiany

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Ciasna, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczoną geodezyjnie jako działka Nr 1056/39 z k.m. 1 Glinica o pow. 0,1873 ha, zapisaną w KW CZ1L/00048517/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Nieruchomość jest niezabudowana, stanowi teren zieleni niskiej oraz teren utwardzony. 
Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta, posiada dostęp do drogi publicznej.

Treść ogłoszenia


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany

Przeznacza się do zbycia w drodze zamiany nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w Panoszowie, oznaczoną geodezyjnie jako działka Nr 602/186 o powierzchni 2,7937 ha z k.m. 3 obrębu Panoszów. Nieruchomość stanowi własność Gminy Ciasna, posiada urządzoną księgę wieczystą CZ1L/00035415/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lublińcu. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. 
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Szkolnej, stanowi teren upraw polowych.
W bezpośrednim otoczeniu nieruchomości znajdują się tereny rolne, tereny przemysłowe (Cegielnia Patoka). W dalszym otoczeniu tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej o niskiej intensywności zabudowy.

Treść ogłoszenia

Przeczytano: 168 razy. Wydrukuj|Do góry

Realizacja: IDcom-jst.pl