Komunikaty

04 września 2018 15:15 | Komunikaty

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu opisu inwentaryzacyjnego

Wójt Gminy Ciasna, działając na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 ze zm.) informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciasna opisu inwentaryzacyjnego nieruchomości przeznaczonej do komunalizacji, stanowiącej ulicę Dworcową w Ciasnej.

Przeczytano: 146 razy. Wydrukuj|Do góry

Realizacja: IDcom-jst.pl