Komunikaty

16 listopada 2018 13:53 | Komunikaty

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Przeznacza się do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym powierzchnię 15,00 m² gruntu pod garażem blaszanym nietrwale z gruntem związanym,  stanowiącego część nieruchomości położonej w miejscowości Ciasna przy ul. Zjednoczenia.  Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Ciasna, jest oznaczona geodezyjnie jako  działka Nr 681/26 z k.m. 4 obrębu Ciasna o pow. 0,4040 ha, zapisana w księdze wieczystej Nr CZ1L/00026828/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy  w Lublińcu.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Ciasna w gminie Ciasna, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ciasna Nr XXIV/167/2012 z dnia 29 czerwca 2012r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012r., poz. 3488) przedmiotowa nieruchomość jest położona na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3UPO – usługi oświaty.

Załączniki:

  Treść ogłoszenia [64.43 KB]

Przeczytano: 143 razy. Wydrukuj|Do góry

Realizacja: IDcom-jst.pl