Wydarzenia

14 czerwca 2010 10:13 | Wydarzenia

XX Lecie Samorządu Terytorialnego

Dnia 27 maja 2010 r. przypadał Jubileusz XX lecia istnienia samorządu terytorialnego w demokratycznym państwie Polskim. Samorządu, który współcześnie uważany jest za jeden z konstytucyjnych elementów demokratycznego państwa prawnego. 20 lat temu nastąpiło przeobrażenie Polski i rozwijała się" mała ojczyzna”. Każdy z mieszkańców Gminy mógł współuczestniczyć w przemianach dostrzeganych gołym okiem.

Zmiany, które nastąpiły w Europie i Polsce doprowadziły do tego, że Gminy odzyskały samorządność, która zapewnia im dynamiczny rozwój oraz dobre wykorzystanie środków finansowych.
Lokalne społeczeństwa otrzymały szansę oddolnych inicjatyw, którą właściwie wykorzystują. Sami decydują o budowie dróg, oczyszczalni ścieków czy rozwoju kultury. Idea samorządu stała się najlepszą szkoła demokracji. Pozyskała wielu przyjaciół i partnerów.

Współpraca wszystkich mieszkańców tworzy pozytywny klimat społecznej solidarności w której wszyscy czują się odpowiedzialni za wszystkich, co pozwala pomnażać wspólne dobro gminnej społeczności. W ramach obchodów Jubileuszu w naszej Gminie odbyła się dnia 28 maja br. Uroczysta Sesja Rady Gminy Ciasna. Radni podjeli uchwałę w sprawie
20 rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w Rzeczpospolitej Polskiej o następującej treści: Rada Gminy uchwala co następuje: W dwudziestą rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego Rzeczpospolitej  Polskiej wyraża głęboki szacunek i uznanie wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem i pracą doprowadzili do stworzenia demokracji lokalnej. Kieruje także wyrazy wdzięczności do wszystkich, którzy realizują zadania publiczne i decydują o sposobie zaspokajania potrzeb mieszkańców oraz o kierunkach rozwoju Gminy.

Honorowymi Gośćmi  Uroczystej Sesji Rady Gminy byli Wójtowie poprzednich kadencji Pani Małgorzata Matejczyk i Pan Waldemar Ploska oraz Radni Rad Gminy Poprzednich kadencji, pracownicy Urzędu Gminy w Ciasnej, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, prezesi OSP, prezesi LKS oraz sympatycy samorządności lokalnej. Podkreślić należy, że zaproszenia przyjeli i zaszczycili swoją obecnością Uroczystą Sesje Księża wszystkich parafii Gminy Ciasna ks. Jan Grochla, ks. Marcin Kulesza, ks. Zygfryd Flak, ks. Wojciech Włoch.

W obchody Jubileuszu 20 lecia odrodzenia idei samorządności włączyli się także  uczniowie naszych szkół pod opieką nauczycieli, biorąc udział w dwóch konkursach. Pierwszy z nich został przeprowadzony już drugi raz i mam nadzieję, że będzie kontynuowany w latach następnych jest to Konkurs Wiedzy o Gminie Ciasna skierowany do uczniów Gimnazjum. za organizację konkursu odpowiedzialny był Pan Jerzy Kosytorz- nauczyciel historii.

Laureatami konkursu są uczniowie:
1. Joanna Strzoda
2. Roksana Halemba
3. Nicola Jurczyk

Drugi konkurs plastyczny organizowany pod opieką nauczyciela plastyki Pana Wojciechą Inglot, pod hasłem" Inwestycje w Gminie wczoraj- dziś – jutro”.
Najwięcej prac przedstawia te same problemy, które radni przedstawiają na posiedzeniach dotyczą one przede wszystkim dróg.

Laureatami konkursu w grupie szkoły podstawowej są:
I. miejsce Nicola Lesik z ZSP w Sierakowie Śląkim,
II. miejsce Samanta Świerc ze Szkoły Podstawowej w Zborowskiem,
Przyznano w tej grupie dwa wyróżnienia dla:
- Grażyny Krawczyk z Sierakowa Śląskiego,
- wyróżniono także pracę Rafałą Benny ze Szkoły Podstawowej z Ciasnej.
Druga grupa prac jest wykonana przez ucznów gimnazjum.

Laureatami są:
I. miejsce – Paulina Drynda,
II. miejsce – Justyna Rost,
III. miejsce -  Kamila Poloczek,
Wyróżnienie – Justyna Giemza.

W trakcie sesji nie zabrakło miejsca na wspomnienia radnych poprzednich kadencji, którzy odeszli. Przewodniczący zarządził minutę ciszy dla uczczenia zmarłych radnych:
-Pan Józef Nowak- Przewodniczący Rady Gminy I kadencji ( 1990- 1994)
-Pana Stefana Kik- Przewodniczący Rady Gminy, Zastępca Przew. Komisji Rolnej, Drobnej           
  Wytwórczości i Działalności Gospodarczej II kadencji ( 1994- 1998)
-Pana Jana Mainka- Zastępca Przewodniczącego komisji Budżetu, Planowania i Finansów,
-Pani Gertruda Waroch z Wędziny – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy ( 1998- 2002),
-Pani Gertruda Imiołczyk – radna II kadencji,
-Pana Alfreda Gajda z Glinicy- radny IV kadencji,
-Pana Stefana Męcka z Wędziny- radny IV kadencji
-Pana Czesława Dawidowicz z Sierakowa Śląskiego- radny I kadencji.

Dla upamiętnienia Jubileuszu 20 lecia samorządu terytorialnego wykonano okolicznościowy medal. Zawiera on w swojej treści herb Gminy Ciasna, wskazuje na przynależność do Śląskiego Związku Gminy i Powiatów oraz zawiera informacje o rocznicy Jubileuszu.
Pierwsze 2 medale Wójta Gminy Zdzisław Kulej i Przewodniczący Pan Norbert Strzoda wręczyli Wójtom poprzedniej kadencji Pani Małgorzacie Matejczyk i Panu Waldemarowi Ploska.

W trakcie Uroczystej sesji głos zabrał Wójt Gminy Ciasna obecnej Kadencji Pan Zdzisław Kulej, Przewodniczący Rady Gminy Ciasna Pan Norbert Strzoda oraz najstarszy wiekiem radny obecnej kadencji Pan Jerzy Biela. Tematem przewodnim wystąpień były przede wszystkim podziękowania za współpracę i troskę o wspólne dobro oraz życzenia mądrych i gospodarskich inicjatyw, które będą owocowały lepszymi warunkami życia mieszkańców Gminy Ciasna.

Marek Widera

Przeczytano: 3020 razy. Wydrukuj|Do góry

Realizacja: IDcom-jst.pl