Przetargi

23 stycznia 2017 14:27 | Przetargi

Dostawa i wymiana opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED w ramach zadania Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciasna

Przedmiotem zamówienia jest wykonie robót modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego w Gminie Ciasna. W ceku zrealizowania robót będących przedmiotem zamówienia konieczne jest zdemontowanie starych opraw, dostawa i montaż w miejscu zdemontowanych lamp 621 kompletnych...

czytaj więcej »

01 grudnia 2016 15:03 | Przetargi

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakowie Śląskim w ramach zadania publicznego pn. Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego

3.1 Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakowie Śląskim wraz z dostawą przedmiotu zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Samochód musi być sprawny...

czytaj więcej »

Realizacja: IDcom.pl