Przetargi

12 kwietnia 2019 12:52 | Przetargi

Ogłaszenie o III przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Sierakowie Śląskim

Wójt Gminy Ciasna ogłasza III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Sierakowie Śląskim, oznaczonych geodezyjnie jako działki: Nr 695/3 o powierzchni 0,1021 ha z k.m. 8 Sieraków, Nr 696/3 o powierzchni 0,0901 ha z k.m. 8...

czytaj więcej »

12 kwietnia 2019 12:51 | Przetargi

Ogłaszenie o III przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ciasnej

Wójt Gminy Ciasna ogłasza III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ciasnej, oznaczonych geodezyjnie jako działki: Nr 1200/4 o powierzchni 0,0801 ha z k.m. 4 Ciasna, Nr 1201/4 o powierzchni 0,0749 ha z k.m. 4 Ciasna, Nr 1202/4 o...

czytaj więcej »

29 marca 2019 22:33 | Przetargi

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Wójt Gminy Ciasna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ciasnej, stanowiącej własność Gminy Ciasna, oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 488/58 z k.m. 5-I obrębu Ciasna o pow. 0,0444 ha [LsIV], zapisaną w KW CZ1L/00018678/3,...

czytaj więcej »

22 marca 2019 12:22 | Przetargi

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ciasna”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.), dalej zwanej „PZP”, o wartości nie...

czytaj więcej »

25 stycznia 2019 14:36 | Przetargi

II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ciasnej

Wójt Gminy Ciasna ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ciasnej, oznaczonych geodezyjnie jako działki: - Nr 1200/4 o powierzchni 0,0801 ha z k.m. 4 Ciasna, - Nr 1201/4 o powierzchni 0,0749 ha z k.m. 4 Ciasna, - Nr 1202/4...

czytaj więcej »

Realizacja: IDcom-jst.pl