Przetargi

08 stycznia 2018 13:56 | Przetargi | Źródło: Strona BIP dla Gmina Ciasna

Modernizacja boiska sportowego w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8 – Stworzenie miejsc i warunków do zapewnienia czynnego sportu

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest : „Modernizacja boiska sportowego w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8- Stworzenie miejsc i warunków do zapewnienia czynnego sportu  ”

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:
Roboty przygotowawcze, Roboty ziemne, Odwodnieniem, Podbudowa, Nawierzchnie, Ogrodzenie, Wyposażenie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ).

Przeczytano: 728 razy. Wydrukuj|Do góry

Realizacja: IDcom-jst.pl