Przetargi

19 października 2018 14:49 | Przetargi | Źródło: Strona BIP dla Gmina Ciasna

Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Glinicy - rolny

Wójt Gminy Ciasna ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej  w Glinicy, stanowiącej własność Gminy Ciasna,  oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 122 z k.m. 1 Glinica o pow. 0,7460 ha, zapisanej w KW CZ1L/00043884/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Nieruchomość jest niezabudowana, w kształcie foremnym zbliżonym do prostokąta. Ukształtowanie powierzchni działki niekorzystne – występują duże różnice wysokości terenu.

Przetarg jest ograniczony do osób uprawnionych do nabywania nieruchomości rolnych zgodnie
z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2018r., poz. 1405
ze zm.), które spełnią warunki określone w art. 6 w/w ustawy.

Przeczytano: 264 razy. Wydrukuj|Do góry

Realizacja: IDcom-jst.pl