Przetargi

19 października 2018 14:52 | Przetargi | Źródło: Strona BIP dla Gmina Ciasna

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Glinicy - usługi

Wójt Gminy Ciasna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej  w Glinicy, stanowiącej własność Gminy Ciasna,  oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1056/39 z k.m. 1 Glinica o pow. 0,1873 ha, zapisanej w KW CZ1L/00048517/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Nieruchomość jest niezabudowana, stanowi teren zieleni niskiej oraz teren utwardzony.
Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta, posiada dostęp do drogi publicznej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Glinica w gminie Ciasna, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/300/2010 z dnia 04.03.2010r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 85 poz. 1402) przedmiotowa nieruchomość jest położona na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1U – usługi podstawowe.

Przeczytano: 391 razy. Wydrukuj|Do góry

Realizacja: IDcom-jst.pl