Ogłoszenia

18 stycznia 2018 14:45 | Ogłoszenia

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Ciasna w 2018 roku - SPORT

Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.8.2018 Wójta Gminy Ciasna z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Ciasna w 2018 roku.


Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:
1) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
2) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez dofinansowanie organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury fizycznej i sportu jako organizatora alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez społeczność lokalną.

Przeczytano: 536 razy. Wydrukuj|Do góry

Realizacja: IDcom-jst.pl