Archiwum - Aktualności

11 czerwca 2010 15:02

Laur Gospodarności dla Gminy Ciasna

Obchodzimy w tym roku 20-tą rocznicę Samorządu Terytorialnego,

Z tej okazji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zorganizował konkurs pt. „Laur Gospodarności”, aby uhonorować najlepiej działające i zarządzane gminy w Polsce. Konkurs podzielony na sześć kategorii wyłonił ostatecznie po jedenaście gmin finalistów nominowanych do nagrody głównej w każdej kategorii.

Rozdanie nagród „Laur Gospodarności” odbyło się w minioną sobotę w sali balowej na Zamku Królewskim w Warszawie.
Honorowymi gośćmi gali byli: Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek oraz Minister Rolnictwa Marek Sawicki.

W kategorii „Rozwój Infrastruktury Technicznej” laur przypadł gminie Ciasna.

Nagrody dla gmin

W pierwszej części konkursu, przeznaczonej dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, statuetki Lauru Gospodarności otrzymały te samorządy, które przy realizacji projektów rozwijających infrastrukturę techniczną lub społeczną najefektywniej wykorzystały powierzone im środki zewnętrzne (w tym środki Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, środki unijne bądź bankowe). Kapituła Konkursu, w której skład weszli przedstawiciele Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - organizatora konkursu oraz jego partnerów - Banku Polskiej Spółdzielczości i Spółdzielczej Grupy Bankowej, zgodnie z regulaminem konkursu przyznała nagrody w następujących kategoriach:

 Kategoria (1) - Rozwój Infrastruktury Technicznej: kluczowym kryterium wyboru była w tej kategorii wielkość nakładów inwestycyjnych na mieszkańca gminy. Ważna była także wielkość pozyskanych środków zewnętrznych oraz ilość projektów zrealizowanych przez gminę - jako miara jej aktywności.

Kategoria (2) - Rozwój Przedsiębiorczości Wiejskiej
Kategoria (3) - Rozwój Kultury i Dziedzictwa Kulturowego
Kategoria (4) - Rozwój Kapitału Społecznego
Kategoria (5) - Harmonijny Rozwój
Kategoria (6) - Zainspirowana Gmina

 

(ppr.pl, laurgospodarnosci.pl)

Marek Widera

Przeczytano: 10703 razy. Wydrukuj|Do góry

Realizacja: IDcom.pl